kulak burun boğaz uzmanı

FacebookTwitter

Op. Dr. Uzdan Uz - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı - İzmir - Kulak Ameliyatları

Kafatası içerisinde, kulak arkasında içi hava dolu boşluklara mastoid hücreler ve bu hücrelerin uzaklaştırılması ameliyatına  mastoidektomi ameliyatı denir.

Kulaktaki kemikçiklerin tamirine veya işitmenin düzeltilmesi için protez kullanılarak delik kulak zarı (timpanik membran perforasyonu) tamirine timpanoplasti denilmektedir. Genellikle kronik otitis media sonrasında oluşan kemikçik zincir bozukluklarında bu ameliyat yöntemi kullanılmaktadır. 

Kepçe kulak, kulak ile kafa arasındaki açının normalden daha fazla ve/veya kulak sayvanının normalden büyük olmasından kaynaklanır.

Delik kulak zarının (timpanik membran perforasyonu) tamirine miringoplasti denilmektedir. Genellikle kronik otitis media sonrasında oluşan kulak zarı deliklerinde bu ameliyat yöntemi kullanılmaktadır. 

Kulağa tüp takılması, kulak zarının çizildikten sonra ventilasyon tüpü denilen  basınç eşitleme tüpünün (havalanma tüpünün) kulak zarına takılmasıdır.