kulak burun boğaz uzmanı

FacebookTwitter

Boğaz Ameliyatları

Dil altı bağının kesilmesi bir ameliyattır. Genellikle genel anestezi veya sedasyon altında yapılır. 

Ses telindeki nodüllerin mikrolarengoskopi altında çıkarılması ameliyatına ses teli nodülü ameliyatı denir.

Bademcikler boğazın girişinde her iki tarafında yer alan lenf dokularıdır. Tekrarlayan enfeksiyonlarında ve normalden büyük olması nedeniyle ameliyatı gerekli olabilir.